Hand platen 12 tonnes loading

Vi lastade en 12 tons digelstans för en polsk kund

 Se videon!