Vi lastade en renoverad Lamina kascheringsmaskin till Polen och en Kirby printer slotter till Moldavien.

 

Läs mer.