Maj 2017

Bornsjön utanför Stockholm med dricksvattenkvalitet. Lastning av box maker och trågresare för en rysk kund