Juli 2016 – semestertider

Ur askan från skogsbranden 2014 spirar åter livet vid Hälleskogsbrännan   En "egen" skogssjö med dricksvattenkvalitet- bara 30 km från Stockholm. Inget mer regn tack.